O projekte OPATRIO

Vyššia kvalita života ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a efektívnejšia riadenie domácej opatrovateľskej služby na Slovensku je hlavným cieľom projektu "OPATRIO".

Domáca opatrovateľská služba je jednou z navyužívanejších sociálnych služieb na Slovensku poskytovaná podľa Zákona o sociálnych službách.

Služba je poskytovaná odkázanej osobe (klientovi), ktorá potrebuje starostlivosť z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia profesionálnymi (zamestnanými) opatrovateľmi a zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebeobsluhe a starostlivosti o domácnosť.

Hoci domáca opatrovateľská služba predstavuje jeden zo základných pilierov procesu o deinštitucionalizácie (prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na starostlivosť v komunite), poskytovatelia služby, najmä samosprávy, už teraz čelia mnohým výzvam. Tieto sa iba zintenzívnia so zvyšovaním počtu klientov v blízkej budúcnosti v dôsledku starnutia obyvateľstva.

Popri finančných problémoch predstavuje jeden z významných problémov aj fakt, že poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby nemajú dostupný funkčný systém riadenia tejto služby.

Chýba im nástroj na efektívne plánovanie rozvrhu práce opatrovateľov, najmä vo väčších mestách, kde službu poskytujú desiatky až stovky opatrovateľov pre desiatky až stovky klientov. To vytvára len ďalšiu záťaž a stres pre koordinujúcich úradníkov, opatrovateľov, ale najmä samotných klientov, či ich rodinných príslušníkov.

Chýbajú tiež informácie, ktoré povedú k informovaným strategickým rozhodnutiam pri rozvoji opatrovateľskej služby do budúcnosti. Celkovo, na základe našich zistení chýba lepší tok informácií medzi klientom - opatrovateľom - poskytovateľom služieb.

Webová aplikácia na manažment domácej opatrovateľskej služby. OPATRIO prispeje k zmene tejto situácie.

Každý používateľ tak okamžite získa prístup k aplikácii bez potreby inštalácií alebo iných administratívnych úloh. Portál bude vyžadovať, aby sa používateľ prihlásil pomocou jedinečných prístupových údajov.

Zároveň OPATRIO rozvíja spoluprácu s partnermi, ktorí sú zanietení pre transformáciu poskytovania sociálnych služieb na Slovensku.

O aplikácii

Prečo OPATRIO?

OPATRIO Vám uľahčí a zefektívni manažment opatrovateľskej služby počas celej doby poskytovania tejto služby vo vašom území.

Efektívna správa služby
Prehľadnosť a jednoduchosť
Ochotná podpora
Riadenie úhrad poplatkov

Partneri

NOU
NOU
NOU
Financované z Nórskych grantov